Γραφείο Τύπου

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Μνημείο λαϊκισμού η ανακοίνωση Μπιζά

Είναι λυπηρό  να χρησιμοποιούνται θέματα που αφορούν τα παιδιά μας,  προκειμένου κάποιοι να υπηρετήσουν  παραταξιακά τους συμφέροντα. Πολύ περισσότερο, όταν χρησιμοποιούν ανακρίβειες και κινδυνολογούν, σε ανακοινώσεις που αποτελούν μνημείο λαϊκισμού.

Η μεταφορά του Ωδείου αποφασίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία, μετά από σύμφωνη γνώμη και  των δύο παρατάξεων που μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γνώμονας για την μεταφορά του, ήταν, αφενός, η διασφάλιση χώρου που προσφέρει αναβαθμισμένες δυνατότητες και επιτρέπει τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων και αφ’ ετέρου, η  ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που ισχύουν για ένα τέτοιο χώρο. Στην επιλογή της νέας θέσης, εκτιμήθηκε ως σημαντική παράμετρος και το ότι διευκολύνει  τα παιδιά της Νάουσας,  των Λεύκων και των γύρω χωριών να προσεγγίσουν το χώρο.

Σε ότι αφορά την ασφάλεια, υπενθυμίζουμε στον κύριο Μπιζά ότι για τον συγκεκριμένο    δρόμο αρμοδιότητα και  ευθύνη έχει ο ίδιος, χωρίς – δυστυχώς – να την ασκεί, όπως θα έπρεπε, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι δεν προστάτευσε την προϋπάρχουσα διέλευση που χτίστηκε πρόσφατα.

Τέλος, μόνο έκπληξη προκαλεί το επιχείρημα πως το Ωδείο δεν έπρεπε να μετακινηθεί γιατί βρίσκεται εκεί από την ίδρυσή του και «ως εκ τούτου είναι συνυφασμένο με την ιστορία του». Στη ζωή υπάρχει και πρέπει να υπάρχει κινητικότητα, με στόχο την επιδίωξη του καλύτερου. Γι’ αυτό τα περισσότερα και μεγαλύτερα Ιδρύματα της χώρας μας έχουν αναζητήσει τα τελευταία χρόνια νέα, σύγχρονων προδιαγραφών στέγη  (Από την Εθνική Βιβλιοθήκη έως την Εθνική Λυρική Σκηνή). Αυτό το στόχο υπηρετεί και η μετακίνηση του Ωδείου.

Πάγια θέση μας είναι ότι για το καλό του τόπου μας, ο δημόσιος διάλογος πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα, ειλικρίνεια, γνώση και σοβαρά επιχειρήματα.  Αυτή τη θέση υπηρετήσαμε και υπηρετούμε με συνέπεια, όσο και αν άλλοι επιχειρούν να παραπλανήσουν τους πολίτες με  ανακρίβειες, κινδυνολογία και λαϊκίστικες προσεγγίσεις.