Γραφείο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΟ 2019

Νέα Μείωση Δημοτικών Τελών για το 2019 προς όφελος των Νοικοκυριών και της Επιχειρηματικότητας

Σε ένα γενικότερο περιβάλλον οικονομικής και δημοσιονομικής στενότητας και παρά τη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων, ο Δήμος Πάρου με σωστή, χρηστή οικονομική διαχείριση, παραμένει οικονομικά εύρωστος και λειτουργικός.

Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πάρου και μετά τη εισήγηση του Δημάρχου Πάρου Μάρκου Κωβαίου και την υπ’αρ. 182/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ετέθη προς έγκριση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο η περαιτέρω μείωση των Ανταποδοτικών Τελών του Δήμου Πάρου για το έτος 2019, μεσοσταθμικού ύψους 10,69% σε όλες τις κατηγορίες.

Επιπλέον αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι μειώσεις και απαλλαγές για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Πάρου, καθώς και η μείωση του 50% στα δημοτικά  τέλη κοινοχρήστων χώρων για τους νέους επαγγελματίες (μέχρι 30 ετών) και για τα τρία πρώτα χρόνια της δραστηριοποίησής τους.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Πάρου επισήμανε ότι «οφείλουμε να αναπτύσσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα,  που θα συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής, στην κοινωνική ευημερία, στην στήριξη της επιχειρηματικότητας και εν γένει στην τοπική ανάπτυξη. Παραμένουμε δίπλα στους πολίτες και την κοινωνία, αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους.

Ο Δήμος Πάρου είναι ο μοναδικός Δήμος των Κυκλάδων που προχωρά σε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε μείωση  των ανταποδοτικών τελών».

Η μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πάρου έχει γίνει μόνο επί της θητείας της σημερινής Δημοτικής Αρχής και μάλιστα για δύο φορές, το 2018 : 7,11% , το 2019: 10,59%  και στο σύνολο περίπου 18%. Ενώ το ποσοστό της μεσοσταθμικής μείωσης των τελών μόνο για τις οικίες κατά τα έτη 2018-2019 αγγίζει το ποσοστό του 28,53%, ήτοι 2018: 15,2% και 2019: 13,43%.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, παρουσιάζονται παρακάτω οι βασικοί άξονες της απόφασης για τη μείωση των Δημοτικών Τελών το 2019.

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 • Μείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις οικίες:
  • των πολύτεκνων οικογενειών, των τρίτεκνων οικογενειών  που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.3296/2004 άρθρο 1, παρ. 11 (ΦΕΚ 253/τ.Α΄/14-12-2004)
  • των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% (ως ελάχιστο)
  • των Νεφροπαθών
  • των απόρων
  • των μονογονεϊκών οικογενειών
  • των μακροχρόνιων ανέργων
 • Μείωση κατά 30% για άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79% και
 • Μείωση κατά 100% σε δύο τουλάχιστον από τις άνω κατηγορίες των ευπαθών ομάδων προσκομίζοντας επιπλέον δικαιολογητικό έγγραφη γνωμάτευση από το γραφείο Πρόνοιας του Δήμου.

Επιπλέον, καθορίστηκαν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

 • στις πολύτεκνες οικογένειες μέχρι: α)4 τέκνα 37.500 € ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, β) 5 τέκνα 41.250 €, γ) 6 τέκνα 45.000 € και δ) περισσότερα τέκνα χωρίς εισοδηματικό όριο.
 • στις τρίτεκνες οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια μέχρι  33.750€ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.
 • στα  άτομα με ειδικές ανάγκες, για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% (ως ελάχιστο) με εισοδηματικά κριτήρια μέχρι 18.000 € ετήσιο ατομικό εισόδημα .
 • στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79%  με  εισοδηματικά κριτήρια μέχρι  12.000 € ετήσιο ατομικό εισόδημα.
 • στους Νεφροπαθείς με  εισοδηματικά κριτήρια μέχρι 12.000 € ετήσιο ατομικό εισόδημα, προσαυξανόμενο κατά 4.000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος.
 • στους απόρους με βάσει τα εισοδηματικά κριτήρια της ΚΥΑ 494/07-04-2015(ΦΕΚ 577 Β /09-04-2015).
 • στις  μονογονεϊκές  οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια  μέχρι 18.000 € ετήσιο εισόδημα
 • στους μακροχρόνιους άνεργους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων. (υποπαρ.ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’)»

Επισημάνσεις:

 • Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για τις κύριες κατοικίες και αφορούν τους Δημότες Δήμου Πάρου.
 • Στην ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλήφθησαν και οι οικογένειες που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Οι συντελεστές των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2019 αναπροσαρμόζονται ως εξής:

Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες Συντελεστές Κατοικιών Συντελεστές Καταστημάτων (Γενική Χρήση)
Παροικία από 1,06 σε 0,90 από 3,75 σε 3,00
Νάουσα από 1,06 σε 0,90 από 3,75 σε 3,00
Μάρπησσα από 1,06 σε 0,90 από 2,75 σε 1,80
Αγκαιριά από 1,06 σε 0,90 από 1,79 σε 1,50
Αρχίλοχος από 1,06 σε 0,90 από 1,29 σε 1,20
Κώστος από 1,06 σε 0,90 από 1,29 σε 1,20
Λεύκες από 1,06 σε 0,90 από 1,29 σε 1,20

Οι νέες τιμές συντελεστών οδηγούν σε μείωση ποσού 484.788,01  € σε ποσοστό 10,59% επί των εσόδων στους βασικούς συντελεστές στην ΔΕΗ των τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Πάρου, οι Συντελεστές Γραφείων (Γενική Χρήση) και κοινόχρηστων χώρων γραφείων πολυκατοικιών παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’αρ 382/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, η  χρέωση Δημοτικών τελών  σε ακάλυπτους χώρους κατοικιών (μόνο οι κήποι)  διαμορφώνεται, ως ακολούθως:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ

 1. Τιμή ζώνης που περιλαμβάνει ξενοδοχεία : τιμή 2,00 €/m2
 2. Τιμή ζώνης που περιλαμβάνει Ενοικιαζόμενα Δωμάτια – Εστιατόρια – Καφετέριες κλπ    υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 1,00 €/m2
 3. Για ακάλυπτους χώρους εμβαδού 1.000 ως 6.000 τ.μ. το εμβαδόν υπολογίζεται μειωμένο κατά  95%.
 4. Για ακάλυπτους χώρους εμβαδού πέραν των 6.000 τ.μ. το εμβαδόν υπολογίζεται μειωμένο κατά 97%.
 5. Για  θερινούς κινηματογράφους : τιμή 1,00 €/m2     και
 6. Συνεργεία αυτοκινήτων: τιμή 1,00 €/m2
 7. Συντελεστής ακάλυπτων χώρων κήπων για την περίπτωση κατοικιών 0,10 €/m2

ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Ο Δήμος Πάρου επιλέγει να στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τους νέους επιχειρηματίες στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα, γι’ αυτό το λόγο συνεχίζεται η μείωση 50% στα δημοτικά  τέλη κοινοχρήστων χώρων κατά 50% στους νέους επαγγελματίες (μέχρι 30 ετών) για τα τρία πρώτα χρόνια της δραστηριοποίησής τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρήματα του Δήμου, προγραμματίσαμε την ανανέωση του στόλου του Δήμου Πάρου και της Υπηρεσίας Καθαριότητας, προς όφελος της παροχής βέλτιστων υπηρεσιών προς τους δημότες και επιχειρηματίες αλλά και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία, αξιολογήσαμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και φέτος σε περαιτέρω στοχευμένες μειώσεις των δημοτικών τελών, χωρίς να διασαλευτεί η αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η οποία στηρίζεται στα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της Πάρου.

Για το 2018

 • Ένα (1) κλειστό φορτηγό για τους ηλεκτρολόγους
 • Ένα (1) ανοικτό φορτηγό για το συνεργείο της Τ.Υ.

Επίσης, έχει αποσταλεί για προσυμβατικό έλεγχο η προμήθεια για :

 • Ένα (1) απορριμματοφόρο τύπου μύλου 16 m3
 • Ένα (1) απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 12 m3
 • Ένα (1) φορτηγό ανοικτού τύπου 3,5 τόνων
 • Ένα (1) φορτηγό ανοικτού τύπου 7,5 τόνων με γερανό και αρπάγη
 • Ένα (1) φορτηγό ανοικτού τύπου 2,5 m3 για συλλογή απορριμμάτων από το εσωτερικό των οικισμών.

Για το 2019, στο Τεχνικό Πρόγραμμα προστέθηκε η προμήθεια των κάτωθι:

 • Ένα (1) φορτηγό με τράκτορα
 • Ένα (1) κλειστού τύπου press container 10 m3
 • Ένα (1) ανοικτού τύπου press container
 • Δύο (2) απορριμματοφόρα και,
 • Ένα (1) μηχάνημα έργων (bob cat)

Τέλος, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των χρημάτων του Δήμου Πάρου και προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καθαριότητα και τη λειτουργικότητα των δημοτικών τουαλετών,  αυξάνουμε τον αριθμό τους με 45 χημικές τουαλέτες και δημιουργούμε ένα νέο κωδικό (Κ.Α 20-6279.015), με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Μίσθωσης & Συντήρησης Χημικών & Δημοτικών Τουαλετών 2019».