Γραφείο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΣΤΟΥ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

«Έργο πνοής για την Παροικιά»

Ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης της Παροικιάς, το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΣΤΟΣ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ Δ. ΠΑΡΟΥ», προϋπολογισμού 1.824.762,62 € χωρίς ΦΠΑ, μπήκε στην τελική φάση υλοποίησής του, μετά και τη δημοπράτησή του.

Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Πάρου.

Η αντικατάσταση είχε κριθεί απαραίτητη καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εκτεταμένης βλάβης που θα στερήσει την ύδρευση από την Παροικιά. Ο υπάρχων αγωγός παρουσιάζει συνεχώς βλάβες λόγω παλαιότητας και εκτεταμένης έμφραξης από επικαθήσεις, διέρχεται σε πολλά τμήματά του μέσα από ιδιοκτησίες και ρέματα και  είναι μονός – δηλαδή τροφοδοτεί συγχρόνως τους οικισμούς από τα σημεία που διέρχεται αλλά και την κεντρική δεξαμενή, δημιουργώντας προβλήματα στην υδροδότηση των οικισμών αυτών.

Το εγκριθέν έργο αναμένεται να δώσει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα και πολύχρονο αίτημα των κατοίκων της Παροικιάς. Αποτελεί επιστέγασμα των συντονισμένων και επίμονων προσπαθειών του Δημάρχου Πάρου, της Δημοτικής Αρχής, του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ και του προσωπικού της, που σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου συνέταξαν την απαιτούμενη μελέτη, την οποία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 21/06/2016 με την υπ’αρ. 208/2016 απόφαση.

Στόχος της Δημοτικής αρχής είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού μας. Η αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου προσβλέπει προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ στα άμεσα σχέδιά μας είναι η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και σε άλλες περιοχές της Πάρου.