Έργο 2014 – 2019

Ένας τόπος για τα νιάτα

Την πρώτη πενταετία κινηθήκαμε πάνω σε δύο κεντρικούς πολιτικούς άξονες για να πετύχουμε το στρατηγικό μας στόχο, που ήταν να δώσουμε κίνητρα στη νέα γενιά να μείνει και να εργαστεί στην Πάρο. Ο πρώτος αφορούσε στην οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου, την οποία πετύχαμε με τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και το σωστό καταμερισμό των πόρων. Ο δεύτερος ήταν η συστηματική ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού μέσω τριών πυλώνων: την ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής, την υιοθέτηση ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου και τη στοχευμένη προβολή της Πάρου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η οικονομική ευρωστία του Δήμου οδήγησε στη μείωση κατά 28% των δημοτικών τελών για τους επιχειρηματίες ως τριάντα χρόνων, προσελκύοντας νέες επιχειρήσεις κι υπηρεσίες στο νησί. Η κατασκευή του νέου αερολιμένα σε συνδυασμό με την επικοινωνιακή εξωστρέφεια του Δήμου και την αποτελεσματική διείσδυση σε καινούργιες αγορές, αύξησαν ραγδαία την τουριστική κίνηση κι επέκτειναν σημαντικά τη θερινή περιόδο. Η επιβράβευση της πολιτικής μας ήρθε με την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και τη μείωση της ανεργίας.

Παράλληλα με τη δημιουργία ευνοϊκών οικονομικών συνθηκών για τη νόμιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στήσαμε με μεθοδικότητα ένα ισχυρό κοινωνικό δίχτυ προστασίας των οικονομικά ασθενέστερων και των οικογενειών που ζουν μόνιμα στην Πάρο. Αυξήσαμε τις δαπάνες στην παιδεία, εκσυγχρονίζοντας τα σχολικά κτίρια κι ενισχύοντας με παιδιάτρους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ώστε οι κάτοικοι να μην αναζητούν στην Αθήνα σχολεία για τα παιδιά τους. Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη και διατηρήσαμε τα μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης-αποχεύτευσης για τις πολύτεκνες οικογένειες, ενισχύσαμε την ιατρική περίθαλψη και ιδρύσαμε ένα σύγχρονο Κέντρο Κοινότητας.

Η παράταξη “Πάρος στην Πράξη” κατόρθωσε στην πρώτη της πενταετία να νοικοκυρέψει τα οικονομικά του Δήμου, να διευρύνει το κοινωνικό του πρόσωπο, να υλοποιήσει μεγάλα έργα υποδομής και να προστατεύσει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του νησιού, πρωτοστατώντας στον αγώνα ενάντια της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Το όραμα για την επόμενη τετραετία είναι να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους νέους στον τόπο μας καθιστώντας την Πάρο ένα νησί-πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που στον πυρήνα της θα βρίσκεται η γαλάζια οικονομία.