Γραφείο Τύπου

ΣΤΟ ΛΑΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κ. ΜΠΙΖΑ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΤΣΕΛΟ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο λαϊκισμό και την ανευθυνότητα του κ. Μπιζά απαντάμε με υπευθυνότητα.

Για μια ακόμα φορά ο επικεφαλής της ετερόκλητης σύμπραξης που φιλοδοξεί να διοικήσει το Δήμο, διαστρέφει την ιστορία και κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για «αποχαρακτηρισμό υδροβιότοπου» στην περιοχή του Μαρτσέλο. Για να παραπλανήσει, χρησιμοποιεί τη μέθοδο «πολλοί θα το δούνε και λίγοι θα το καταλάβουν». Ευτυχώς υπάρχουν αληθινά υπεύθυνοι άνθρωποι στο νησί και βάζουν τα πράγματα στη θέση τους.

Ας δούμε λοιπόν την υπόθεση, μέσα από τα επίσημα στοιχεία και τις σχετικές αποφάσεις:

1. Στις 28/72008, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου, μέλος  του οποίου ήταν ο κ. Μπιζάς, συζήτησε τις μελέτες της Β1 φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Κανονισμού. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, «στις υδροτροπικές εκτάσεις αναφέρεται η θέση “Κρωτήρι” και “Κριός” , στην οποία μάλλον δεν βρίσκεται υγρότοπος».

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του εγκρίνει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, που ζητά να ελεγχθεί η ύπαρξη υγροτόπου στη θέση αυτή. Ο κ. Μπιζάς ψηφίζει την απόφαση αυτή.

3.Στις 11/10/2010, ο Δήμος Πάρου αναθέτει στην WWF το έργο της «Απογραφής και Τεκμηρίωσης των υγροτόπων του Δήμου Πάρου».

  1. Στις 29/9/2011, η WWF παραδίδει στον τότε Δήμαρχο  Χρήστο Βλαχογιάννη τη μελέτη, η οποία εγκρίθηκε και παραλήφθηκε με την υπ’αριθμ.  344/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τη μελέτη,  στη συγκεκριμένη θέση  δεν υπάρχει υγρότοπος. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η περιοχή δεν συμπεριλήφθηκε στο ΦΕΚ 229ΑΠΠ /19/6/2012 «Έγκριση Καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων».
  2. Επιπλέον, η απόφαση για το αν μια περιοχή είναι υγρότοπος είναι αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι του Δήμου, που έχει μόνο γνωμοδοτική αρμοδιότητα.
  3. Η απόφαση στην οποία αναφέρεται ο κ Μπιζάς είναι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και δεν είναι απόφαση αποχαρακτηρισμού, αλλά διόρθωσης σφάλματος. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο τίτλος της απόφασης.

Από τα στοιχεία που παραθέσαμε είναι φανερό ότι ο κ. Μπιζάς γνωρίζει την πραγματικότητα και μάλιστα  ψήφισε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το 2008.

Οι πρόσφατες αναφορές του για την υπόθεση, είναι συνεπώς, αναληθείς και υποκριτικές. Για μια ακόμα φορά, στο δικό του λαϊκισμό και την ανευθυνότητα, απαντάμε με υπευθυνότητα.